Ortak Ödeme Sayfası

Gönderilecek Adres

İstenen Parametreler

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
api_merchant_id (int) Payamar sistemi tarafından verilen mağaza numarası
api_key (string) Payamar sistemi tarafından verilen Api key kodu
api_secret (string) Payamar sistemi tarafından verilen Api salt kodu
customer_namesurname (string) Müşterinin sisteminizde kayıtlı olan veya forum aracılığıyla aldığınız adı ve soyadı Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.
customer_email (string) Müşterinin sisteminizde kayıtlı olan veya form aracılığıyla aldığınız eposta adresi
customer_number (string) Müşterinin sipariş sırasında ilettiği telefon numarası
customer_address (string) Müşterinin sipariş sırasında ilettiği adresi
payment_amount (string) Siparişe ait toplam ödeme tutarı (Tutarı 100 ile çarparak göndermelisiniz. Örn:34.56 içi 3456 gönderilmedilir. 34.56 * 100= 3456)
merchant_oid (string) Mağaza sipariş no: Satış işlemi için belirlediğiniz benzersiz sipariş numarası. (Not:Sipariş no ödeme sonuç bildirimi esnasında geri dönen değerler arasındadır.)
user_basket (string) Müşterinin siparişindeki ürün/hizmet bilgilerini içermelidir.
payment_currency (string) Para birimi
customer_ip (string) Müşteri ip: İstek anında aldığınız müşteri ip numarası (Lokal makinenizde yapacağınız denemelerde mutlaka dış IP adresini gönderdiğinizden emin olun)
secure_lane (string) secure_lane: İsteğin sizden geldiğine ve içeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerlerdir.

Örnek İstek (JSON)

{
		"api_merchant_id"		: "111000",
		"api_key"				: "11111-PAYAMAR-5F53A-B9771",
		"api_secret"			: "163J6PYRF86PA5F5C0SCRT0A8CE",
		"customer_namesurname"	: "Adı Soyad",
		"customer_email"		: "eposta@siteadresi.com",
		"customer_number"		: "905556668877",
		"customer_address" 		: "Müşterinin Sistemdeki adresi",
		"payment_amount"		: "3456",
		"merchant_oid" 			: "458541251",		
		"user_basket"			: "Ürün Adı",
		"payment_currency"		: "TL"
		"customer_ip"			: "158.14.11.2",
		"secure_lane"			: "MDRkMWZmNTBiZDMzMTNjYTQyZjRkZjQ4Y2MyZDUzMThkYzViZTI3ODgwOGJjNDcwYWFiZTAxNzFhZTI3MzAxNg=="
	}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


		{
			"payment_url":" https://payment.payamar.com.tr/",
			"iframe_status":"Success",
			"payamar_vpos_token":"4607PYR291218142057110111"
		}

Başarısız İstek Sonucu

errorCodeAçıklama
101 API KEY HATALI (MAĞAZA API KEY DOĞRULANMADI)
102 API SECRET HATALI (MAĞAZA API SALT DOĞRULANMADI)
103 API IP HATALI (MAĞAZA IP DOĞRULANMADI)
104 ÖDEME TUTARI BOŞ GÖNDERİLMEZ
105 MÜŞTERİ ADI SOYADI BOŞ GÖNDERİLMİŞ
106 MÜŞTERİ E-POSTA ADRESİ BOŞ VEYA HATALI GÖNDERİLMİŞ
107 ÖDEME BİRİMİ BOŞ GÖNDERİLEMEZ VEYA HATALI BİRİM GÖNDERİLMİŞ (GEÇERLİ: TL - EUR - USD)
108 MÜŞTERİ GSM NUMARASI BOŞ VEYA HATALI
109 SEPET FORUMUNDA SİPARİŞ NUMARASI BOŞ
110 EX - BEKLENMEYEN HATA DESTEK@PAYAMAR.COM.TR ADRESİNE BİLDİRİN.
111 MAĞAZA APİ ADRESİ ONAY AŞAMASINDA BEKLENİYOR
112 MAĞAZA API ADRESİ İPTAL VEYA KAPATILMIŞ
113 MAĞAZA API ADRESİ PASİF ÖDEME EKRANINA KAPALIDIR.
114 EX - BEKLENMEYEN HATA DESTEK@PAYAMAR.COM.TR ADRESİNE BİLDİRİN.
115 RİSK - GÖNDERİLEN E-POSTA ADRESİ GÜVENLİK BİRİMİ TARAFINDAN KARA LİSTEYE ALINDIĞINDAN DOLAYI ÖDEME ERİŞİME KAPALIDIR.
116 RİSK - GÖNDERİLEN GSM NUMARASI GÜVENLİK BİRİMİ TARAFINDAN KARA LİSTEYE ALINDIĞINDAN DOLAYI ÖDEME ERİŞİME KAPALIDIR.

Başarısız Sonuç Örneği


			{
				"error": "API KEY HATALI!",
				"errorCode":"101"
			}